Trumpai apie mane

Gimiau 1974 m., Vilniuje.

Baigiau 22-ą vidurinę (buv. M. Daukšos)

Pirmas eilėraštis spaudoje: vaikų žurnalas “Genys”, apie 1981 m. Jis skambėjo taip:

Tuku-tuku, tuku-tuku
Kas miške kalena?
Tai genys, tai genys
Skobia medy drevę

Tuku-tuku nuo pat ryto
Tuku-tuku vis šile
Tuku-tuku nusirito
Dar šlapia žalia žole

Tuku-tuku visą rytą
Tuku-tuku per dienelę
Tik į vakarą pavargo
Mūsų gerasai genelis

Ir nuėjo jis miegoti
Į išskobtą savo drevę
Kitą rytą vėl išgirsim
Genio mylimą dainelę.

Pirmas apsakymas: “Geriausia Lietuvos fantastika 1998”, 1999 m. Tai buvo pirmasis pasakojimas apie Gugį, smeiguolį ir geležinius žmones.

Pirma knyga: “Genomas 3000”, 2003 m. Futuristinis detektyvas, gimęs berašant jį internete.

Ir tada dar daug visko (žr. Knygos).

Šiuo metu mano knygas leidžia leidykla “Aukso žuvys“, dėsninga – visada mėgau plaukioti ir vandenį!

Dar mane galite sutiki Mykolo Romerio universitete ir kitur kaip profesorių, bet tai – jau visai kita istorija.

(Nuotr. Ramunės Žilinskienės)